top of page

Aanmelden / vergoeding / trajecten

Aanmelden
Jijzelf kunt je aanmelden voor een traject. Maar in de praktijk zal het vaak je belangenbehartiger of de aansprakelijkheidsverzekeraar zijn die dat doet. Het belangrijkste is dat jullie alle drie akkoord gaan met mijn inzet. Na akkoord neem ik telefonisch contact met je op en maken we een afspraak voor het intakegesprek. Na het intakegesprek maak ik een offerte. Die dien ik in bij de aansprakelijkheidsverzekeraar, die voor de financiering zorgt. Na goedkeuring starten we met het traject.

Vergoeding
Dit betekent concreet dat mijn trajecten vergoed worden door de aansprakelijkheidsverzekeraars. Je hoeft zelf niets te betalen. Ik regel alle zaken rondom de vergoeding. Je hoeft daar dus zelf niets voor te doen.

Trajecten
Elk traject is opgebouwd uit drie fasen van elk twaalf sessies. Na iedere fase is er een evaluatie over de voortgang met de betrokken partijen: zitten we nog steeds op het goede spoor, is er daadwerkelijk vooruitgang? Pas daarna gaan we door naar de volgende fase.

Fase 1 van een traject
We beginnen met het opbouwen van een vertrouwensband. Vanuit dat vertrouwen gaan we op zoek naar de factoren die jouw herstel in de weg staan. We brengen deze factoren in kaart en onderzoeken hoe die kunnen worden aangepakt en opgelost (eventueel in samenwerking met andere instanties/disciplines).

Fase 2 van een traject
Er is inmiddels een veilige basis gecreëerd waarvan uit verder kan worden gewerkt aan herstel en activering. In dit deel worden ook zogenoemde exposure-oefeningen ingezet. Door veel situaties te oefenen en in de praktijk te brengen kunnen patronen worden doorbroken en succeservaringen opgedaan. Daardoor groeit je zelfvertrouwen. Over de ups en downs waar je bij het oefenen in het dagelijks leven tegengaan loopt, hebben we tussen de sessies door contact.

Fase 3 van een traject
Je hebt inmiddels steeds meer de regie over je leven teruggekregen. En bent meer onderdeel van de samenleving aan het worden. Dit gedeelte is vooral gericht op optimalisatie van dat proces, het afbouwen van het traject en op nazorg. Veel mensen voelen zich uiteindelijk zelfs sterker dan voor het ongeluk.

Het kan voorkomen dat een traject na deze laatste fase om wat voor reden dan ook nog niet volledig is afgerond. In overleg met alle betrokkenen partijen kan zo’n traject worden verlengd.

Tijdens trajecten werk ik altijd samen met verzekeraars, belangenbehartigers, arbeidsdeskundigen en andere disciplines die bij jouw herstelproces betrokken zijn.


   

bottom of page